Registracija
Upoznavanje.net vam pomaže da se povežete sa drugim ljudima iz vašeg života.

Pregled samo jednog posta.
Mislim, ljudi tOlko se svadjamo i "prepirEmo" na fOrumE da bi pripadnici nekih drugih narOda i narodnosti kOi sve ovo pRate iz priKrajka stvaRno mOgli da pOmisle "Ovi ludi Srbi izgiboŠe, ne mogu više da se slože ni oko čega", a to, u stvari, nije takO.

Zato mislim da je dOšlo vreme da čitavOm čovečaNstvu pokažemo i doKažemo da to nije takO i da mi itekako mOžemo da se slOžimo samO kad oćemo...

Zamišljeno je da ovo naše SRPSKO KOLO kao simBol našeg edinstva i svekolikOg medjusobnog slaganja na fOrumE a i širE posmatrano fuNkciOniše otpRilike na sledeći način...

Tantal napiše npr.

Ideja jugoslovenstva bez obzira na sve što se izdešavalo nije "mrtva" i jugoslovenski narodi će se opet ednom ujedine u zajedničku državu.

Onda nekO ko se slaže s taj TaNtalov post, na primer Zlica odgovori:

Este, ideja jugoslovenstva je "živa" i još nije "umrEla", Slovenke će to da podrže da kad dOjde vreme.

Onda ona napiše nešto što misli, pa se u sledećem pOstu neki drugi čLan saglasi sa njenu ideju i postavi sVoju, i sve tako redom...

8) Smile Pozvani su da učestvuju svi koji znaju da "igraju" kolo bez obzira na nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost, te bez obzira na političKo ili sekSualno opredeljenje.Evo ja ću krenem prvi...


Crnke su bolje u krevetu od plavuŠa.
Sva vremena su GMT +2. Trenutno vreme je 10:29 am.